Takmičarska komisija KSS je dostavila uputstvo i uslove za redovni prelazni rok "72 sata" kao i za vanredni prelazni rok koji počinje posle odigranog prvog kola. Dokumentacija za ove prelazne rokove se dostavlja direktno TK KSS u Beogradu. Uputstva i uslovi se nalaze u prilogu.