Takmičarska komisija KSS je dostavila konačne odluke redovnog septembarskog prelaznog roka. Odluke su konačne bez mogućnosti žalbe i kao takve ih objavljujemo.