Takmičarska komisija KSS je dostavila Prvostepene odluke septembarskog prelaznog roka na koje postoji pravo žalbe u roku od 8 dana. Odluke se nalaze u prilogu.