Preliminarne Odluke vanrednog prelaznog roka za seniore, na dan 29.11.2023., nalaze se u prilogu.