Konačne odluke septembarskog prelaznog roka se nalaze u prilogu.