U prilogu se nalaze prvostepene odluke redovnog septembarskog prelaznog roka. Svi klubovi čiji prelasci su označeni kao sporni treba da u što kraćem roku dopune dokumentaciju kako bi igrači bili spremni na vreme za licenciranje. Odluke se nalaze u prilogu.