U prilogu se nalaze objedinjene odluke prelaznog roka mlađih kategorija od 28.11. do 01.12. 2022. godine