U prilogu se nalaze objedinjene odluke prelaznog roka seniorskih igrača na dan 30.11.2022. godine.