U prilogu se nalaze objedinjene odluke prelaznog roka mlađih kategorija na dan 23.11. 2022. godine