U prilogu se nalaze objedinjene odluke seniorskog prelaznog roka od 24. do 27. 10. 2022. godine.