U prilogu se nalaze konačne odluke dodatnog, redovnog, prelaznog roka za 1. ŽLS, 2. ŽLS.