U prilogu se nalaze odluke vanrednog prelaznog roka za seniore.