U prilogu se nalaze prvostepene odluke za prelazni rok "72 sata".