Komisija za Takmičenja je dostavila konačne odluke septembarskog prelaznog roka. Posebno obratiti pažnju kod prelazaka gde postoji NAPOMENA. Kompletiranje dokumentacije koja je naznačena u napomeni, treba da se izvrši u roku od 8 dana od dana objavljivanja zapisnika. U protivnom prelezak neće biti odobren.
Svi stipendijski ugovori potpisani sa igračima shodno članu 57. Registracionog pravilnika, moraju biti overeni u skladu sa zakonom i deponovani u KSS. Svi igrači će biti blokirani za licenciranje sve do dostavljanja ugovora u KSS.
Zapisnik sa konačnim odlukama se nalazi u prilogu.