U prilogu se nalaze prvostepene odluke "Do 72 sata " prelaznog roka.