U prilogu se nalaze Odluke vanrednog prelaznog roka za seniore.