U prilogu se nalaze odluke vanrednog prelaznog roka.