U prilogu se nalazi Izvod iz Registracionog pravilnika, član 57. koji jasno definiše,( šta je od dokumentacije potrebno ) kako se ostvaruje prelazak maloletnog igrača van mesta prebivališta. Pored izvoda iz Registracionog pravilnika, nalaze se i obrazac Pristupnice, obrasci Molbe ( košarkaški / nekošarkaški prelazak ).
Novina od ove sezone je da se uplata takse za prelazak putem Molbe, vrši, pola na račun Košarkaškog saveza Srbije a druga polovina na račun regionalnog saveza, IZ KOG IGRAČ ODLAZI. Račun KSSa kao i regionalnih kancelarija se nalazi u Uputstvu za prelazni rok.