U prilogu se nalaze Odluke 2. ranga MK takmičenja kao i korekcija seniorskog vanrednog prelaznog roka koji je objavljen juče.