Komisija za takmičenja KSS je dostavila konačne Odluke redovnog prelaznog roka Septembar II. Odluke se nalaze u prilogu.