Konačne odluke redovnog Septembar II prelaznog roka se nalaze u prilogu.