U prilogu objavljujemo dopunu Konačnih odluka Septembar I prelaznog roka.