Komisija za Takmičenje je dostavila konačne odluke Septembar I prelaznog roka. Spisak ostvarenih prelazaka se nalazi u prilogu.