Komisija za Takmičenje je dostavila KORIGOVANO uputstvo za vanredni prelazni rok za MK igrače koji je na dan 10.11.2016. godine. Korekcija se odnosi na MK igrače rođene 1998. godine.
"Iako se pod igračima MK podrazumevaju igrači mlađi od 18 godina dostavljamo Vam korigovano uputstvo VPR za MK sa tumačenjem ko su MK igrači (stav 1. Uputstva).Igrači rođeni 1998. koji nastupaju za juniorske ekipe su IGRAČI SENIORI SA PRAVOM NASTUMA U JUNIORSKOJ KATEGORIJI, dakle nisu MK igrači."