Takmičarska komisija KSS je dostavila Konačne odluke prelazaka po članu 57 koji su ostvareni u septembarskom prelaznom roku. Odluke se nalaze u prilogu.