U prilogu se nalaze Prvostepene odluke redovnog aprilskog roka na koje je rok žalbe 8 dana.