Takmičarska komisija KSS je dostavila uputstvo kao i termine MK vanrednog prelaznog roka. Jedan od uslova je i da klub, koji koristi VPR, je bez dugovanja po svim osnovama. Ženska godišta u takmičarskoj sezoni , koja su ove sezone usklađena sa muškim,  možete naći na linku http://www.rksis.rs/attachments/article/1168/Odluke%20UO%20KSS%2023052018.pdf , pravila licenciranja MK ekipa na linku http://www.rksis.rs/attachments/article/1209/09_Licenciranje%20mk%20ekipa%202018_2019.pdf , obrazac pristupnice na linku http://www.rksis.rs/dokumenta/obrasci/1189-tk-novi-obrazac-pristupnice-prebivaliste-dvojna-i-izjava-07-06-2018 . Sva ostala potrebna dokumentacija se nalazi u prilogu.