Takmičarska komisija KSS je dostavila konačne odluke prelaznog roka "72 sata". Odluke su u prilogu.