Redovni prelazni rok (“72 SATA”) 2018, za klubove PRVE MUŠKE LIGE SRBIJE (1.MLS) u sezoni 2018/2019 je u toku i traje do SREDE 03. Oktobra 2018 do 14.00 sati. Redovni prelazni rok “72 SATA” mogu da koriste igrači koji nisu koristili redovni prelazni rok 2018 (april ili septembar). Klubovi mogu da dovedu TRI igrača u redovnom prelaznom roku “72 SATA” 2018. Odluka je u prilogu.