Takmičarska komisija KSS je dostavila Prvostepene odluke redovnog septembarskog prelaznog roka. Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od objavljivanja, stalnoj sportskoj arbitraži Olimpijskog Komiteta Srbije, preko KT KSS uz dokaz o plaćenoj taksi i visini od 600 bodova. Ukoliko je prilikom objavljivanja prelaska igrača došlo do tehničke greške, zainteresovana strana može da izjavi prigovor u roku od 8 dana od objavljivanja.
Molbe UO KSS koje su podnete na osnovu člana 57 a tiču se prelazaka van mesta prebivališta igrača, biće naknadno razmatrane na prvoj sledećoj sednici UO KSS. Spisak se nalazi u prilogu.