U prilogu je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, a koja je juče objavljena u Službenom glasniku.