U subotu, 05. juna 2021. godine, Regionalni košarkaški savez istočna Srbija, je održao redovnu Skupštinu, na kojoj su usvojeni izveštaji o radu u prethodnom periodu, finansijski izveštaj za 2020. godinu kao i finansijski plan za 2021. Na sednici je izabran i novi član Nadzornog odbora, Slobodan Đelević, umesto dosadašnjeg, Milana Grbovića. Sednici Skupštine, pored članova Predsedništva i Nadzornog odbora, prisustvovali su i potpredsednik KSSa za takmičenja, Dušan Projović kao i koordinator KSSa sa regionima, Boško Adžić. Pored redovnih aktivnosti, predsednik regiona, Uroš Parlić, se zahvalio dugogodišnjim saradnicima, na više nego uspešnoj saradnji. Plakete su dobili: Dragan Stefanović, dugogodišnji član Predsedništva RKS IS, Ivan Pavlović ispred Milana Grbovića, člana Nadzotnog odbora, kao i Nenad Stojković, ispred Slobodana Mojsilovića, dugogodišnjeg člana Predsedništva.
U galeriji, na linku https://www.rksis.rs/galerija/2531-redovna-skupstina-rks-istocna-srbija-06-06-2021 možete pogledati slike.