U Aranđelovcu je u nedelju 14.06.2020. održan turnir na kome je učestvovao ККК " Nais". Promociji košarke u kolicima prisustvovao je Vladimir Кuzmanović ispred КSS. Utakmice su sudile sudije iz RКSIS i ККК "Nais" je veoma zahvalan na saradnji koju ostvaruje sa celokupnom organizacijom regiona."