Početak priprema U16 reprezentacije, u Kragujevcu, promenjen je za 03. jul (umesto 04. jul). Pripreme će trajati do 13. jula 2020. Lekarski pregledi U16 reprezentacije će biti obavljeni u Republičkom zavodu za sport i medicinu sporta, 03. jula 2020. godine, prema priloženom rasporedu. Igrači ne smeju da jedu 12 sati pre vađenja krvi, ali je potrebno da pojedu nešto pre testa opterećenja. U prilogu se nalaze formulari koje je potrebno da igrači popune i ponesu sa sobom.

Svaki igrač mora doneti:
- Popunjene i potpisane formulare (i od strane roditelja)
- Opremu za trčanje
- Igrač ne treba da ima trening na dan testiranja, odnosno pre testiranja
Igrači rade ergometrijski test opterećenja, spirometriju i ultra zvuk srca.
Spiskovi i prateći obrasci se nalaze u prilogu.