Obaveštavamo vas da se ovogodišnja “Basketball Clinic Belgrade 2019” održava 29. i 30. juna 2019.  u hali “Ranko Žeravica”, ulica Pariske Komune 20, Novi Beograd. UKTS je obezbedilo vrhunske predavače dva trenera iz NBA: Sten Van Gandi i Igor Kokoškov, kao i trenere KK Crvena Zvezda  Milana Tomića,  kondicionog trenera KK Crvene Zvezde profesora Aleksandra Lukmana. Prisustvo na klinici je obavezno za sve trenere, kao deo edukacije i stručnog usavršavanja ali, i  kao jedan od uslova za overu licence za sezonu 2019/20. Uslov za prisustvo klinici je plaćen prvi deo godišnje članarine, u iznosu od 3000 dinara.Kompletan pravilnik o licenciranju za sezonu 2019/20 možete naći u prilogu.
Trenerima koji uplate prvi i drugi deo članarine UKTS je obezbedio prigodan paket.


Uplate se mogu izvršiti u holu  hale “Ranko Žeravica”   neposredno pred početak seminara prilikom prijavljivanja ili na račun UKTS najkasnije do 27. juna 2019. Broj racuna UKTS  205-114324-11 . NAPOMENA : U POZIVU NA BROJ OBAVEZNO NAVESTI BROJ LICENCE TRENERA.
Zakon o sportu Republike Srbije i Pravilnik o licenciranju UKTS obavezuje sve trenere članove UKTS na prisustvo na “Basketball Clinic Belgrade 2019 “. Treneri koji ne budu prisustvovali seminaru  imaju obavezu da se prijave kancelariji UKTS i obrazlože razlog ne dolaska takođe i da dobiju temu za  seminarski rad koji će braniti pred eminentnom tročlanom komisijom koja će raditi u peripodu od 01-10.09.2019 koja će razmatrati o overi licence. Nadoknada za rad komisije i troškovi koji prositiču iz toga su u visini od 30000 do 90000 dinara u zavisnosti od ranga takmičenja.Treneri reprezentacija Srbije koji su na takmičenjima ili pripremamasa sa reprezentacijom nisu u obavezi da se prijavljuju kancelariji UKTS.Prijave se izvršavaju najkasnije do 23.05.2019.
U želji da sačuvamo ugled našeg Udruženja i stičemo nova znanja očekujemo sve trenere članove UKTS na BCB 19