Takmičarska komisija KSS je dostavila dokument nova FIBA OPREMA koji je preveden sa engleskog. Dokument je u prilogu.