U prilogu se nalaze nova, prevedena Pravila igre koja su važeća od 01. oktobra 2017. godine.