Službena pravila igre, sa prevodom, i tumačenja pravila, na engleskom, koja važe od 1. jula 2023. godine, nalaze se u prilogu.