Najnovija FIBA pravila igre za pomoćne sudije se nalaze u prilogu.