Sudijska komisija KSS je dostavila prezentaciju u vezi sa izmenama Pravila igre u nadi da će na taj način pomoći da se svi akteri utakmica što bolje spreme za predstojeću sezonu. Prezentacija je u prilogu.