Seminar namenjen trenerima mlađih kategorija „Trenerski dani - Borivoje Cenić 2017“ održaće se 7. maja  2017. u SC „Vizura“ ulica Cara Dušana 105 u Zemunu. Seminar je OBAVEZAN za sve trenere mlađih kategorija.Treneri koji ne prisustvuju seminaru neće moći da dobiju dozvolu za rad sa mlađim kategorijama za sezonu 2017/18, shodno Zakonu o sportu i Pravilniku o licenciranju trenera.

09.30 - 11.00 Prijavljivanje trenera  
11.00 - 12.00 Dejan Milojević Obuka igrača na low postu
12.00 - 13.00 Stevan Karadzić Trening principa odbrane
13.00 - 14.00 Veselin Matić Tehničko - taktički aspekti igre u napadu

Uslov za prisustvo na seminaru je izmiren prvi deo godišnje članarine u iznosu od 3.000 dinara. Treneri koji uplate i drugi deo godišnje članarine za trenere mlađih kategorija u iznosu od 5.000 dinara dobijaju prigodan trenerski paket.

Uplate se mogu izvršiti prilikom prijavljivanja ili na račun UKTS najkasnije do 4.maja 2017.
Broj računa: 205-114324-11
Poziv na broj: broj licence trenera
Primalac: UKTS, Sazonova 83,  Beograd
Svrha uplate: godišnja članarina

Dobrodošli na „Trenerske dane – Borivoje Cenić“.