Komesari MK završnih turnira, objavljuju saopštenje za polufinalne pionirske turnire koji se igraju 27 - 29. aprila 2018. godine, na četiri regiona KSSa. Saopštenje sa svim potrebnim informacijama se nalazi u prilogu.