Komesar takmičenja mlađih kategorija, Regionalne lige RKS istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 11, koje se nalazi u prilogu.