Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje kalendar kao i predlog grupa za Regionalnu ligu. Dokumenta se nalaze u prilogu.