Imajući u vidu da je određeni broj klubova izneo predlog da se početak Regionalne lige MK takmičenja, za dečake u takmičarskoj sezoni 2020/21, pomeri za 15 dana usled tehničkih problema, na osnovu čega je Komesar MK obavio konsultacije sa svim klubovima na regionu RKSIS, koji su prijavili ekipe za navedeno takmičenje, došlo se do dogovora i zaključka, da se prvo kolo svih grupa Regionalne lige za dečake pomeri za 07/08.11.2020. U prilogu objavljujemo novi kalendari Regionalne lige MK takmičenja.