Udruženje košarkaških trenera Srbije je dostavilo uslove koje svaki trener treba da ispuni da bi bio licenciran u sezoni 2016./2017. Uslovi su u prilogu.