Udruženje košarkaških trenera Srbije objavljuje uslove za licenciranje trenera za sezonu 2017/18, shodno Pravilniku  o licenciranju i odluci Upravnog odbora UKTS.

Kategorija Licenca Članarina Kotizacija
Mlađe kategorije Crvena/Plava 3.000 dinara 5.000 dinara
II Muška regionalna liga Srbije
II Ženska liga Srbije
Crvena/ Plava 3.000 dinara 7.500 dinara
I Muška liga Srbije Crvena/ Plava 3.000 dinara 10.000 dinara
II Muška liga Srbije
I Ženska liga Srbije
Crvena 3.000 dinara 20.000 dinara
I Muška liga Srbije Crvena 3.000 dinara 30.000 dinara

Sve uplate izvršiti na tekući račun Udruženja košarkaških trenera Srbije, broj 205-114324-11 (Komercijalna banka) 
PLAVA LICENCA 
1. Da je član UKTS.
2. Zvanje – trener (operativni trener košarke) ili profesor fizičkog vaspitanja – diplomski iz košarke.
3. Treneri mlađih kategorija: da je prisustvovao seminarima “Trenerski dani Borivoje Cenić 2017“ i „Basketball Clinic Belgrade 2017“.
4. Treneri seniorske ekipe: da je prisustvovao seminaru „Basketball Clinic Belgrade 2017“.

CRVENA LICENCA 
1. Da je član UKTS
2. Zvanje – minimum viša stručna sprema (VI/1, VII stepen) – Diploma višeg trenera iz oblasti košarke .
3. Treneri mlađih kategorija: da je prisustvovao seminarima “Trenerski dani Borivoje Cenić 2017“ i „Basketball Clinic Belgrade 2017“.
4. Da je prisustvovao seminaru „Basketball Clinic Belgrade 2017“.
5. Trener saveznog ranga da ima potpisan, verifikovan i deponovan Ugovor o angažovanju košarkaškog trenera u UKTS.

NAPOMENA:
–Trener koji nije prisustvovao seminarima koji su uslov za overavanje licence, piše seminarski rad i snosi troškove rada trenerske komisije .
-Temu i ocenu seminarskog rada daće posebna trenerska komisija. 

Upravni odbor UKTS Generalni sekretar
Beograd 03.09.2017 Strahinja Vasiljević