Udruženje košarkaških trenera Srbije obavešava sve trenere seniorskih kategorija, koji nisu pristupili licenciranja za novu sezonu 2022/23 tokom proteklog seminara - Košarkaške klinike Dušan Ivković u julu mesecu - da to učine u najkraćem mogućem roku, pre početka utakmica I i II muške regionalne lige kao i II ženske liga i ženska regtionalne lige Srbije. 
Naime, svaki trener je obavezan da izmiri svoja dugovanja, odnosno uplati prvi i drugi deo članarine prema UKTS, kao i da dostavi važeći lekarski pregled.
Obnovu licenci treneri mogu obaviti u kancelariji Udruženja trenera, ul. Sazonova 83, Beograd, do petka 23. septembra svakog radnog dana od 9 do 16 časova.
U prilogu se nalazi Pravilnik o licenciranju za sezonu 2022/23.