Od strane košarkaške organizacije FIBA, Košarkaškom savezu Srbije, odobren je zahtev po Konkursu za realizaciju posebnih projekata Nacionalnih federacija, za projekat sa kojim je konkurisano i prethodnih godina, ADAPTACIJA KOŠARKAŠKIH KONSTRUKCIJA U ŠKOLSKIM SPORTSKIM DVORANAMA U SRBIJI – ZA TVOJ SIGURAN KOŠ. Projekat je odobren za naredna dva ciklusa, 2022/23 i 2023/24. Za prvi ciklus, 2022/23, predvidjena su i obezbedjena finansijska sredstva za adaptaciju 10 (deset) školskih dvorana-sala.

Čitav opis projekta se nalazi u prilogu, i on je prevashodno namenjen klubovima za poboljšanje uslova rada sa najmlađim uzrastima ali ujedno sa postiže i poboljšanje uslova rada u školskim salama.
U prvoj fazi realizacije potrebno je da se utvrdi koje su to škole gde je najsvrsishodnije da se izvrši adaptacija. Po pristiglim zahtevima do predvidjenog roka (11. Novembra 2022.) izvršiće seo evidencija svih zahteva sa svih regiona i odrediti objekti u kojima će se izvršiti adaptacija.