U prilogu se nalazi Poziv za sastanak klubova 2 MRL istok, Predlog kalendara, Raspored i propozicije takmičenja za 2 mušku regionalnu ligu. Sastanak je zakazan za 11. septembar 2020.. godine sa početkom u 17.00 časova u restoranu "Olio" ul. Cvijiićeva 3 u Nišu.